ДНЗ "Колосок", Обухів
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Правила поведінки

Права та обов'язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

-    розвиток, навчання та виховання;

-    індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

-    якісні освітні послуги;

-    справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

-    відзначення успіхів у своїй діяльності;

-    безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;

-    повагу людської гідності;

-    захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-    участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-    інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

-    виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

-   поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-    відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-    дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти (Статут закладу дошкільної освіти)

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України

Логін: *

Пароль: *