ДНЗ "Колосок", Обухів
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Загальна інформація про наш садок

В ДНЗ працює 5 педагогічних працівників, 8 технічних працівників, 4 педагогів мають вищу освіту і 4 присвоєна  категорія «Спеціаліст І категорії»

Зарахування дітей до ДНЗ здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтво про народження.

ДНЗ «Колосок» працює з 08.00 до 17.00 години за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Навчальний рік в ДНЗ починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня по 01 липня (оздоровчий період) у ДНЗ проводиться оздоровлення дітей. З 01 липня починається ремонт приміщень, а з 15 липня працівники йдуть у відпустки.

ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою ДНЗ і погоджується з відділом освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації.

Функціонує дві групи: молодша «Бджілки» та старша «Калинка».

Завдання ДНЗ 

1.Відповідно до напрямків роботи дошкільного навчального закладу  працювати над науково-методичною темою району «Забезпечення системного підходу в здійсненні наукового методичного супроводу, формування професійної мобільності педагогічних працівників та національно-патріотичного виховання дошкільників.»

2.Формування ціннісного ставлення до рідного краю і культурних надбань свого народу.

3. Виховувати ціннісне і бережне ставлення дошкільників до багато вікових традицій українського народу засобами нетрадиційної образотворчої діяльності.

4.Розробити методичні рекомендації щодо основних підходів до формування навичок безпечної поведінки з ОБЖД.

5.Організація практичної роботи педагогів ДНЗ з питань безпеки життєдіяльності дітей.

6.Оформлення стендів допоміжної інформації щодо безпеки дітей.

7. Направити педагогічну діяльність на формування  життєвої компетентності дітей дошкільного віку.

8. Оснащення ДНЗ принтером та колонкою.

9. Працювати  над програмою «Дитина».

10. Посилити роботу з батьками ДНЗ щодо виховання патріотизму  у сім'ї.

Логін: *

Пароль: *